GLAVNA PODROČJA NASE DEJAVNOSTI OBSEGAJO:

dezinfekcijo, dezinsekcijo-fumigacijo in deratizacijo

PRISOTNI SMO NA RAZNOLIKIH PODROČJIH  živilske industrije, gospodarstva, gostinstva, turizema in področjih javnega zdravja

    • Zatiranje škodljivih žuželk in glodavcev
    • Vzpostavljanje in izvajanje HACCP standarda
    • Fumigacija- zaplinjevanje silosov /celic, mlinov
    • Pregled objektov za ugotovitev stanja glede prisotnosti škodljivcev
    • Učinkovita zaščita pred pticami (golobi, galebi, škorci, vrabci….)

Žita, živalska krma


    • Kurativne in preventivne fumigacije- zaplinjevanja okuženega blaga s škodljivimi žuželkami
    • Fumigacije kave, riža, moke, pšenice, ječmena, rži…v vrečah ali razsutem stanju
    • Pasti, feromonske vabe za monitoring ali nadzor žuželk
    • Pasti, feromonske vabe za nadzor škodljivih žuželk s sistemom motenja parjenja
    • Tekoča dezinsekcija blaga v pretoku
    • Tekoča obdelava blaga za nadzor Salmonel

Ladje in tovor


    • Kontrola okuženosti blaga na ladjah in v External link opens in new tab or windowLuki Koper
    • Fumigacija ladijskega blaga v tranzitu
    • Ugotavljanje vsebnosti insekticidov in fumigantov na tovorih
    • Ugotavljanje ostankov fumigantov na uvoznih in tranzitnih tovorih, merjenje prisotnosti fumigantov v ladijskih skladiščih, izdajanje »Gas Free« certifikatov.
    • Dezinsekcija praznih ladijskih skladišč
    • Deratizacije in dezinsekcije ladijskih bivalnih prostorov, kuhinj, razdeljevalnic hrane, jedilnic in skladišč z živili

 

Fumigacije zaplinjevanje kontejnerjev


    • Obdelava tako uvoznih kot izvoznih kontejnerjev
    • Ugotavljanje ostankov fumigantov na uvoznih in tranzitnih tovorih
    • Prezračevanje fumigiranih kontejnerjev, odstranitev in nevtralizacija ostankov fumigantov
    • »Gas Free certificate«