Kot že beseda sama pove, dezinsekcija pomeni zatiranje včasih tudi samo zmanjšanje števila škodljivih insektov-žuželk.

Ti so nevarni za zdravje ljudi in tudi živali, njihova prisotnost pa pokaže onesnaženost bivalnega prostora ali hrane, namenjene ljudem in živalim. V širšem pomenu besede izraz označuje tudi zaprt prostor in celo prevozno sredstvo za hrano. Ko torej začnemo boj s škodljivimi žuželkami, pomeni to v največji meri prizadevanje za hrano človeka in živali, za čistočo skladišč, prevoznih sredstev, boj proti hišnemu mrčesu in tudi molestantom.

Da škodljive žuželke ogrožajo človeška (in živalska) življenja, ne samo kot vektorji različnih bioloških klic, je že stara ugotovitev. Zato sta postali varstvo rastlinskih produktov in varstvo skladišč za živila izredno pomembni, še posebej zaradi hitrega naraščanja števila prebivalcev in s tem večje porabe hrane.

Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije obsegajo izgube na posevkih in rastlinah in tudi zaradi delovanja živalskih škodljivcev približno 20 odstotkov celotne svetovne žetve. To je torej število, nad katerim se moramo zamisliti in zato še bolj skrbno izvajati potrebne dezinsekcije. V pomoč nam morajo biti znanstveni izsledki, vedno boljši preparati kemične stroke, izdelani s sodelovanjem medicinskih, agronomskih, veterinarskih in drugih strokovnjakov, prav tako tudi vedno bolj izpopolnjene aparature, ki omogočajo manj naporne, dosledne in hitreje izvedene dezinsekcije.


Ko govorimo o dezinsekciji v širšem pomenu besede, s tem izrazom ne zajamemo le uničevanja insektov, temveč tudi uničevanje pršic (Acaride), ščurkov (Blattaria), kožokrilcev (Hymenoptera), metuljev (Lepidoptera), hroščev (Coleoptera) in muh (Diptera).