CEPA

Rezultat našega sistema dela so storitve, ki ustrezajo mednarodnim standardom. Naše stranke so naše najboljše priporčilo, dodaten dokaz pa je priznavanje DDD-jevih certifikatov doma in kjerkoli v svetu.
V družbi DDD d.o.o. Koper smo že vse od leta 1991 dejavni na področju živilske industrije ter v vseh ostalih gospodarskih panogah, kjer s svojimi kakovostnimi dejavnostmi zatiranja škodljivcev, dolgoletnim znanjem ter izkušnjami ščitimo svoje naročnike, javno zdravje in okolje.
Z veseljem in ponosom sporočamo, da je naša družba, kot prva v Sloveniji pridobila novo akreditacijo za spodbujanje strokovnih standardov pri izvajanju ukrepov na področju zatiranja škodljivcev  CEPA Certified®, ki označujeta najvišjo raven kakovosti storitev.
Pridobljena akreditacija nam veliko pomeni, saj smo s tem dobili potrditev, da svoje delo opravljamo visoko kakovostno. Tako smo sedaj tudi uradno dokazali, da spadamo med najboljše družbe na področju zatiranja škodljivcev v Evropi. Za naše naročnike pa to pomeni, da bodo še naprej deležni naših vrhunskih in kakovostnih storitev.

Za več informacij o pridobljeni akreditaciji obiščite spletno stran: External link opens in new tab or windowwww.cepa-europe.org.

 IMFO

Mednarodno združenje izvajalcev fumigacij v pomorskem prometu

Asociacija združuje družbe, ki delujejo na področju fumigacij v pomorskem prometu v okoli 30
državah. IMFO je svetovno prepoznavna organizacija. Med izvedbo fumigacij kjerkoli po svetu
posveča izjemno pozornost popolnosti , skrbi za varnost in prijazno okolje. Naše združenje z mrežo
članov nudi vsem njihovim strankam servis “od luke do luke” kar pomeni zagotovitev celovite usluge
fumigacij v pomorskem prometu (tranzitu). Ta mednarodni nivo uslug je lahko zelo uporaben v
izogib nevšečnostim. Družba DDD d.o.o. kot aktivna članica lahko nastopa kot vaš zastopnik in
ponudnik pri tovrstnih storitvah.

Za dodatne informacija vas vabimo na obisk uradne internetnestrani na:  External link opens in new tab or windowwww.imfo.com

 GTAS

Gafta trade assurance scheme

Zaradi dodatnega povečanja kakovosti naših storitev pri izvedbi dezinsekcij in fumigacij v transportu in skladiščenju živil smo se odločili za vzpostavitev dodatnega standarda GTAS – GAFTA TRADE ASSURANCE SCHEME v okviru svetovnega trgovinskega združenja za žita in krmila – GAFTA.  
Gre za celovit sistem temelječ na načelih HACCP. Zajema vse faze trgovanja in logistike v dobavni verigi, od kmetije v državi porekla do dostave končnemu uporabniku v namembni državi.

Sistem  zagotavljanja višje kakovosti storitev dezinsekcije- fumigacije deluje v skladu z zahtevami standarda ISO/IEC, vodilo 65:1996, BS EN 45011. Standard omogoča nadzor nad celotnim procesom dezinsekcije- fumigacije določenega živila ter vzpostavlja stalen nadzor nad dezinsekcijo- fumigacijo v prometu in skladiščenju živil, kjer se tveganje lahko pojavi.

GTAS v zagotavljanju višjega nivoja kakovosti ponuja najboljše strokovne prakse za ohranjanje zaupanja potrošnikov v zvezi s skladiščenjem, proizvodnjo  in dostavo varnih živil in krmil.
Cilj sistema je čim večja varnost živil, ki zagotavlja, da živilo ni škodljivo za zdravje potrošnika.

 ISO 9001:2015

POLITIKA KAKOVOSTI

 

Uveljavljanje politike kakovosti pomeni nenehno prilagajanje obstoječih in bodočih procesov v družbi sistemu vodenja kakovosti po veljavnih izdajah standarda ISO 9001. K temu prilagajanju (izboljševanju) pristopamo sistematično in nenehno.

 

Prizadevamo si za spremembo miselnosti in ustvarjanje ustrezne ekonomske klime, ki upošteva odjemalca kot ključnega za uresničitev poslovne politike in ciljev družbe. Družba zagotavlja zanesljive, kakovostne in najsodobnejše storitve in vse potrebne informacije za njihovo učinkovito uporabo. V vse svoje dejavnosti vgrajuje tudi  odgovornost do lokalne skupnosti in tako tesno sodeluje z najširšim okoljem, vsem zaposlenim pa ponuja ustvarjalno in spodbudno delovno okolje. S tem zagotavlja ustrezno stopnjo zadovoljstva in izpolnitev pričakovanj vsem naročnikom v poslovnem procesu: uporabnikom, zaposlenim in lastnikom.

 

Zavezujemo se, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da se bo politika kakovosti izvajala. To zavezo bomo uresničevali:

 

  • S proučevanjem in določanjem smeri strateškega razvoja
  • S proučevanjem in opredeljevanjem kakovosti za vse dejavnosti družbe tako, da bodo kar najbolj zadovoljene zahteve odjemalcev
  • Z ažurnim obveščanjem vseh zaposlenih (obdobni sestanki)- da bodo razumeli kaj in zakaj se želi doseči, to pa bo hkrati  instrument za motiviranost vseh zaposlenih
  • S postavljanjem in merjenjem ciljev kakovosti
  • Z upoštevanjem zakonodaje in izpolnjevanjem pogojev predpisanih v dovoljenjih in koncesijah za izvajanje DDD ukrepov

 

S tako opredeljeno politiko kakovosti želimo doseči:

 

  • Urejeno poslovanje
  • Večje zadovoljstvo naših naročnikov in  drugih poslovnih partnerjev,
  • Konkurenčno prednost pred poslovnimi tekmeci, Večje zadovoljstvo zaposlenih.

Zlatko Dakič

Direktor