Prilagodljive kocke


V ambientu z nizkim tlakom je tesna povezava med parcialnim tlakom preostalega O2 in odnosom za zatrtje. Do nedavno je bila taka obdelava možna samo v trdnih in zelo dragih vakuumskih komorah. Praktična rešitev je predlagan proces  vakuumsko hermetične fumigacije  (V-HF) z uporabo fleksibilnih tesnilnih ponjav.

Pod takimi ponjavami lahko dosežemo dovolj nizek tlak  z uporabo navadne vakuumske črpalke, ki jo po potrebi uporabljamo za nedoločen čas. Take naprave sestavljajo prilagodljive in premične kocke z vakuumsko črpalko. Te posebne plastične kocke  so izdelane v velikostih kapacitet 5, 10, 20, 50 in 150 ton. Za nadzor škodljivih žuželk iz kocke izsesamo s pomočjo vakuumske črpalke zrak, tako dosežemo nizek tlak. Z neprestanim delovanjem črpalke lahko tak tlak ohranjamo skozi ves zahtevan, potreben čas.

Kocke lahko uporabljamo tudi za fumigacijo s prilagojeno atmosfero ter prav tako za podaljšano hermetično skladiščenje. Pri obdelavi blaga z uporabo prilagojene atmosfere se kocka po uskladiščenju blaga zatesni in vanjo se sprosti ogljikov dioksid ali dušik. Primerna koncentracija CO2 ali dušika v času 15 dni in pri temperaturi 20°C zatre vse stadije škodljivih žuželk skladiščenega blaga vključno z jajčeci. Pri nižjih temperaturah je čas izpostavljenosti daljši.
 


Uporaba prilagojene atmosfere v posebnih plastičnih kockah


Trenutno je najbolj uporabljan vir za proizvodnjo plinske sestave prilagojene atmosfere utekočinjen CO2 ali N2.

V primeru, da nimamo na razpolago CO2 ali N2 lahko prilagojeno atmosfero ustvarimo tudi z zgorevanjem ogljikovodikovega goriva. V te namene se uporabljajo eksotermni plinski generatorji ali plinski gorilniki. Take naprave so zasnovane tako, da delujejo s pomočjo gorilnikov na odprt ogenj, katalitskih gorilnikov na principu notranjega sistema zgorevanja. Obstaja tudi sistem imenovan »tlačna nihajna adsorpcija«. Postopek uporablja adsorpcijo O2 iz stisnjenega zraka, ki se ga vodi skozi molekularno sito.
 


Visokotlačne obdelave z ogljikovim dioksidom


Visokotlačne komore so zasnovane za hitro obdelavo proizvodov visoke vrednosti kot so zelišča, začimbe, čaji, oreščki, surovine za zdravila ipd.. Smrtonosni učinek na insekte temelji na izpostavljenosti nadtlaku skozi določen čas v kombinaciji s CO2, ki mu sledi nagel padec tlaka. Padec tlaka ob koncu obdelave povzroči takojšnje uničenje celic žuželk.